Lampin Voima Oy

on Toholammin oma yritys, joka keskittää samalle alueelle useita eri vihreän energian tuotantomuotoja.


Uusiutuvilla energianlähteillä (tuuli-, mahdollisesti myös aurinkovoima) tuotettua sähköä käytetään biokaasutuotannon buustaukseen - tuottamalla vetyä ja paineistamalla tuotettu biokaasu haluttuun muotoon.

Biokaasun ja nesteytetyn biokaasun valmistus optimoidaan käytössä olevan sähkön ja vedyn mukaisesti. Biokaasureaktorin syötettä haetaan lähialueen maataloudesta, jolloin samalla parannetaan myös viljelykiertoa.

Optimoimalla eri tuotantoja yhteen ja hyödyntämällä myös sivuvirrat saadaan kokonaisuus kilpailukykyiseksi isompiin laitoksiin verrattaessa.

Kaikki alueen maanomistajat sekä paikalliset toimijat pääsevät jo alkuvaiheessa mukaan; yrityksen ja hankkeen hyödyt pidetään mahdollisimman hyvin tuotantoalueella. Hanke vastaa energiantuotannon uusimpia kehityssuuntia ja herättää kiinnostusta myös valtakunnallisesti.