Syötesopimukset

Lampin Voima perustaa tuotantonsa lähialueelta saatavaan biomassaan. Olemme jo tehneet joukon syötesopimuksia ja teemme niitä lisää. Tarvitsemme sekä lietettä että biomassoja. Tehtävät sopimukset käsittävät sekä nyt luvituksessa olevan pienemmän laitoksen syötetarpeet että seuraavien laajennusten syötemäärät.

Tilat voivat tuottaa peltosyötettä eli biomassaa laitokselle korvausta vastaan. Karjatilat voivat luovuttaa lietettä laitoksen käyttöön, niin että se noudetaan sellaisenaan tai että se ensin separoidaan tilalla. Prosessin jälkeen massa palautetaan tilalle tautivapaana ja lisäksi sen lannoitearvot ovat parantuneet. Kasvit voivat välittömästi ottaa ravinteet käyttöön ja näin säästetään lannoitekustannuksissa. Massa palautuu takaisin joko lietteenä tai kuivarejektinä, jonka voi levittää myös nurmelle.

Vastavuoroisesti viljelijät voivat hankkia laitokselta edullista, tautiturvallista ja ekologista lannoitetta viljelyyn.

Lampin Voiman tavoitteena on kasvaa koko Keski- ja Pohjois-Pohjanmaata palvelevaksi yritykseksi. Lampin Voima tarjoaa alueen urakoitsijoille työtä. Lampin Voimaa kehitetään tiiviissä yhteistyössä alueen tilojen kanssa. Kaikki alueen maanomistajat sekä paikalliset toimijat pääsevät jo alkuvaiheessa mukaan; yrityksen ja hankkeen hyödyt pidetään mahdollisimman hyvin tuotantoalueella. Hanke vastaa energiatuotannon uusimpia kehityssuuntia ja herättää kiinnostusta myös valtakunnallisesti.

Lisätietoja Jokke Harju, p. 040 829 0034