Hankealue

Hanke koostuu useista eri kokonaisuuksista.

Biokaasulaitos on suunniteltu Määttälän Isonevalle nykyisen turvetuotantoalueen varikkoalueelle. Vedyn tuotanto sijoitetaan myös lähiseudulle ison sähköaseman lähettyville.

Alue yhdistyy WPD:n tuulikaava-alueeseen ja ne muodostavat yhdessä ison monipuolisen uusiutuvan energian kokonaisuuden.

Mahdollinen aurinkovoimalaajennus yhdistetään samaan sähköverkkoon.

Turvetuotantoalue siirtyy vaiheittain pois nykyisestä käytöstään ja jatkossa sillä pyritään tuottamaan uusiutuvaa energiaa mahdollisimman tehokkaasti ja vastuullisesti.