Tuulivoima

Tuulivoiman tuotanto painottuu vuoden kylmälle jaksolle

Tuulivoimahankkeet ovat jo pitkällä aivan hankealueen rajalla ja osaa niiden tuotantoa suunnitellaan käytettäväksi omakäyttösähkönä.Tuulivoiman tuotantokustannukset ovat laskeneet merkittävästi viime vuosina ja myös ennustettavuus on parantunut.Puskuroimalla tuotettua kaasua sekä käyttämällä valtakunnan verkon liittymää tuotannon ali- ja ylijäämätilanteissa päästään tasaiseen tuotantoon alhaisin kustannuksin.