Teknologia

Tuuli- ja aurinkovoimalla tuotettua sähköä käytetään ensisijaisesti vedyn tuotantoon sekä valmiin biokaasun kompressioon (paineistus tai nesteytys lopputuotteen mukaan).

Vety nostaa tuotetun biokaasun metaanipitoisuutta ja estää hiilidioksidin vapautumisen prosessista.Biokaasu soveltuu sellaisenaan useampiin liikennemuotoihin polttoaineena tai tarvittaessa myös jalostetaan muiksi arvokkaiksi hiilivety-yhdisteiksi.Biosyötteen kiinteä osa kuivataan ja palautetaan takaisin pelloille ravinteena.Sivuvirrat muodostuvat mm. hapesta, talteen otetusta lämmöstä eri tuotteiden kuivattamiseen sekä kierrätetystä vedestä.


Hankkeen tehokkuus perustuu useiden eri teknologioiden yhteensovittamiseen.