Vety

Vetyä (H₂) tuotetaan sähköllä vedestä elektrolyysilaitteistolla erottamalla. Sivuvirtana muodostuuu happea ja lämpöä.Vetyä tarkastellaan tällä hetkellä monissa P2X hankkeissa, mutta niiden kaupallinen kannattavuus riippuu pitkälti sähkön hinnasta, laitteiston investointikustannuksesta sekä mahdollisuudesta vedyn tehokkaaseen varastointiin tai siirtoon.Tässä hankkeessa edullinen sähkö ja vedyn suora käyttö lopputuotteeseen laskee suhteellisia kustannuksia merkittävästi.