parallax background

Lampin Voima Oy

on Toholammille perustettu yritys, jonka tavoitteena on luoda uusi konsepti Suomen energiamarkkinoille.

Samalle alueelle yhdistetään useita energiantuotantomuotoja tehokkaalla ja kestävällä tavalla. Tuuli- ja aurinkovoimalla tuotettua sähköä käytetään vedyn valmistuksessa. Vety puolestaan parantaa merkittävästi ensisijaisesti maanviljelytuotteista valmistettavan biokaasun laatua. Myös sivuvirrat käytetään tehokkaasti. Hanke vaikuttaa merkittävästi lähialueen maaviljelykseen sekä täydessä mittakaavassa toteutuessaan myös alueen energiaomavaraisuuteen, työllistymiseen ja tulojen syntymiseen. Yhtiön omistus pidetään mahdollisimman paikallisena ja toimintaa harjoitetaan vastuullisesti.